"С мъдрец и откровен - дружи, с лъжлив и умен - стъпвай леко, глупец и честен съжали, а от подлец и тъп - далеко."

- Панчатантра (около 200 пр.н.е.), санскритски сборник от поучителни истории, които най-вероятно историите донякъде са преразкази от будистки текстове