"Приятелството не се планира, за любовта не се говори и истината не се доказва."

- Фридрих Ницше