"Ако имате градина и библиотека, вие имате всичко необходимо".

- Марк Тулий Цицерон (106 пр.н.е. - 43 пр.н.е.), римски държавник, най-прочутият оратор на Рим, адвокат, писател, философ и консул