На 3 януари 106 г. пр.н.е. се ражда Марк Тулий Цицерон - римски държавник, най-прочутият оратор на Рим, писател и философ, чиито живот съвпада с падението на Римската република.

От гледна точка на политологичната проблематика в творчеството на Цицерон се открояват три теоретични трактата: "За оратора", "За държавата" и "За законите", написани в периода 55-51 г. пр.н.е. по маниера на диалозите на древногръцките философи Платон и Аристотел.

Според Цицерон човечеството продължава да допуска непрекъснато следните шест грешки през вековете. Нека ги видим.

1. Заблудата, че личният напредък се постига чрез потъпкване на другите.

2. Склонността да се тревожим за неща, които не могат да бъдат променени или поправени.

3. Твърдението, че нещо е невъзможно, само защото не сме способни да го направим.

4. Отказът да оставим настрана дребнавите си предпочитания.

5. Пренебрежението към усъвършенстването на духа и липсата на навик да четем и учим. 

6. Опитите да натрапваме на другите своите убеждения и начин на живот.