"Надявам се, че няма да отречете, че всички велики народи са били първоначално сборище на първите срещнати."

- Алфред Жари