Зия Азази е световно известен хореограф, роден в Турция, но понастоящем живее в Австрия. Той практикува танца на дервишите, който ще представи в своя нов проект „Нео дервиш” в театър „Иван Вазов” на 26 и 27 юни, под съпровод на жива музика.

Дервиш означава „влюбен в Господ и в живота”. Според Азази по време на танц човек най-добре може да оцени съществуването си на земята и да потърси смисъла отвъд. По време на въртенето не виждаш външния свят и се обръщаш плътно, навътре към себе си, ставаш интуитивен и започваш да разбираш себе си като човешко същество много по-добре.

Дервишите са наричани още танцуващите мъдреци. Техният танц е артистичен начин да се свържат с Всевишния. Ритуалът е позабравен, а там, където все още се практикува, е абсолютно традиционен. Зия Азази се опитва да пренесе тази древна практиката в ежедневието на хората. Той търси нов подход към въртенето, запазвайки древните принципи, но служейки си с непознати техники. По този начин танцът на дервишите би станал по-атрактивен и разбираем за повече хора, според хореографа.

В тази съвременна арт промяна само целта остава същата – да се огледаш в себе си, да прекрачиш границите на тялото си и да откриеш нови измерения за своите емоции.