Започнах да чета "Летни деца" на изд. "Жанет 45" скептично. Преднамереност, продиктувана от възрастта на авторка – Ния Цанева, родена през 1996 г. Очаквах да попадна на наивни разкази за влюбени момичета или за бунтуващи се тийнейджъри, неразбрани от родителите и обществото. След последния разказ обаче бях доволна, че дадох шанс на тази книга и на Ния. 

„Летни деца” разказва за Отвъд – отвъд съзнанието, отвъд реално случващите се неща и отвъд това, което можеш лесно да докоснеш с пръст.

Книгата е малка, съдържа 6 разказа. Всеки от тях е автентичен, изненадващ, непредполагаем. Сюжетът им следва някаква самобитна нишка, която е истинско предизвикателство за съзнанието на читателя. Героите обитават свои лични светове, в които се чувстват много по-добре, отколкото в големия, на всички, приеман за реален и истински. На момичето от „Следващият щастлив миг” постоянно се случват разни неща, „неща, с които бях свикнала, но знаех, че другите не ги смятат за нормални. Забелязвах почти безплътни сенки, мяркащи се зад прозорците, изплуващи иззад вратите на старите къщи като призраци на забравеното.” Мъжът от „Преброждащия пустини” се среща и разговаря с Иронията. Александра от едноименния последен за книгата разказа създава реалности, като ги рисува в своята тетрадка.

Общото между героите е нестандартният избор, който правят в края на историята, и който още веднъж категорично ги отличава от масовото – да не се примирят, да създадат свят в света, и дори да скочат пред движеща се мотриса. Всъщност просто търсят своето щастие.

Любим цитат от страниците:

Може би ги бях призовала неволно чрез смеха си, може би просто бях единствената горяща точица живот наоколо.

Оценка: 7 от 10
„Летни деца” е от онзи тип книги, за които имаш крайно мнение – или ти харесва, или я отхвърляш с рязко движение на ръката. Това не е леко лятно четиво за плажа и може би ще ви е нужно специално настроение (а дали не и мироглед), за да я прочетете и да ви хареса. Ако все пак обичате да си задавате въпроси от рода на „Дали нещо се случва в огледалото, когато аз не съм пред него”, тази книга е за вас.