Всичко е въпрос на желание и лична дисциплина, мъдрост, сила и постоянство. Всяка една от нас може да се научи на търпение за един по-добър живот. 

Колкото и невероятно да звучи, то не само ни осигурява спокойствие, но и отваря очите за много елементи от ежедневието, които преди не сме забелязвали. Да, осъзнавайки ги можем да постигнем много повече от обичайното. 

Търпението...

#допринася за доброто здраве
Достатъчно е да си представим образа на стереотипния нетърпелив човек, за да повярваме напълно в тази констатация: напрегната стойка, сбърчени вежди, стегнато тяло, резки движения и др. Неприятна гледка, нали? А сега визуализирайте търпелив човек... Разликата е огромна. Истината е, че търпеливите натури са сякаш имунизирани срещу депресия и негативни емоции, може би, защото те могат да се справят по-добре с разстройващите психиката стресови ситуации.

Търпеливите хора също така се оценяват като по-съпричастни към проблемите на другите, както и като по-благодарни към хубавите неща, които им се случват в живота. Според философите и психолозите точно тези хора са изградили по-тясна връзка с вселената и човечеството като цяло, и в частност – с потребностите и грижите на всеки един отделен човек.

Според друго проучване, направено над близо 400 студенти, било установено, че тези, които са по-търпеливи към другите, са и по-склонни да бъдат по-обнадеждени и по-щастливи. Изводът е, че търпеливите хора се радват искрено на живота.

#е основа на всички видове и форми на взаимоотношения
В отношенията си към другите търпеливите хора проявяват повече разбиране и снизходителност. В действителност, изследвания показват, че търпеливите хора са сравнително по-отзивчиви, по-емпатични, по-справедливи и способни да прощават. От друга страна, точно те изпитват повече състрадание и доверие към околните, толерантност към недостатъците на другите, щедрост и сърдечност и готовност за съдействие във всеки един момент.

#ни помага да постигнем целите си
Пътят към постигането на набелязана цел е дълъг, и тези, които нямат търпение; които искат да видят резултатите веднага, нямат силата да го извървят, в резултат на което не след дълго губят желание и хъс за усвояването й. 

#има връзка с доброто здраве
Търпеливите хора са по-малко склонни към оплакване от здравословни проблеми като главоболие, язви, пневмонии, настинки и т.н. И обратно – тези, които проявяват раздразнителност, имат повече здравословни оплаквания и страдат от некачествен сън.