Силна буря, придружена с градушка, удари тази вечер Козлодуй и Враца. В тази връзка решихме да припомним някои правила за поведение при гръмотевични бури и не само.

Мълниите по-лесно поразяват човека на открити места. Опасна е ситуацията, когато веднага след светкавицата се чува и гърмът, което означава, че се намирате под гръмотевичния облак. За да не пострадате, добре е да знаете

основните правила на поведение в планината:

1. Ако буря ви завари на билото на планината, не заставайте под първото самотно дърво. Точно това е прицелното място за мълниите.

2. Не тичайте по билото на планината. Слезте в по-ниското и там си намерете укритие - далече от ръбове на скалите и стърчащата маркировка.

3. Туристическите обувки тип трекинг са тези, които ще запазят краката ви сухи, когато пресичате поточета, малки рекички и се наложи да вървите под дъжда. След като премине мълниеносната буря се преоблечете и обуйте сухи чорапи, водени от максимата "Мързеливият турист не е здрав турист”. 

4. Винаги уведомявайте в хижата къде възнамерявате да тръгнете, ако сте малка група или сами.

Съвети към хора в града по време на гръмотевична буря:

1. Влезте в магазин или жилище, защото те са по-надеждна защита от спирките на градски транспорт.

2. Брезите, кленовете, орехите практически не попадат под ударите на мълниите. "Привличащи" мълниите са тополи, дъбове, елхи и борове.

3. Не говорете по мобилни телефони.

4. Не отваряйте чадър, заради множеството метални детайли.

5. Застанете по-далеч от електропроводи, антени или влажни стени.

6. Безопасно убежище е автомобилът. Обратно, велосипедите или моторите представляват потенциална опасност. Оставете ги легнали и се отдалечете от тях на разстояние до 30 м.

Съвети към хора в затворено помещение:

1. Да се изключат от контакта всички уреди за бита.

2. Да не се използват стационарните телефони.

3. Да не се стои до прозорците и под касите на вратите.

4. Да не се докосват батериите и водопроводните кранове.

5. Кълбовидната мълния е една голяма тайна. При среща с нея трябва да се запази спокойствие без никакво движение, защото създаващият се въздушен поток може да я притегли, а при съприкосновение с предмети тя се "взривява".

Когато интервалът мужду святкането и гърма започне да се скъсява, означава, че бурята ви приближава. Тогава си спомнете за тези съвети.