Какво би направил ти самият, за да опазиш планетата? И не, не мисли, че една птичка пролет не прави. Защото с действията си един човек може да бъде толкова силен, колкото е малката капка вода, която издълбава дупка в твърдия камък.

Часът на Земята стана е от най-сериозните световни инициативи, която цели да се акцентира повече върху проблема с климатичните промени. През 2012 година Часът ще се случи за пети поред път – на 31 март 2012 (събота) от 20:30 ч.

Включи като изключиш светлината в дома си.

Всеки може да запише и качи в YouTube свое видео предизвикателство, което да подтикне останалите да променят начина си на живот към по-устойчив. Платформата позволява да се следи колко души поемат хвърлената ръкавица, като се използват социалните мрежи в интернет.

Но еко проявите не трябв ада свършат дотук. Ето няколко идеи от нас, които са съвсем приложими в ежедневието на всеки, и с които можете да бъдете полезни на планетата:


  • Заменете старите крушки с енергоспестяващи.
  • Изключвайте всички електроуреди, които не използвате в момента.
  • Използвайте електронните услуги (банкиране; сметки), вместо всеки месец да получавате хартиен плик със хартиено извлечение.
  • Спирайте течащата вода, докато миете зъбите си.
  • Използвайте остатъчната енергия на котлона, за да досготвите ястието си; в противен случай отделената топлина просто се отделя в пространството, без да бъде оползотворена.
  • Поставете датчик за движение на стълбищната площадка, за да регулира осветлението там, а не лампата да свети без нужда.