Предлагам ви полезна информация за родители и деца:

Нова национална програма започва с прегледи на зъбите на децата на 6, 12 и 18 години. Това епидемиологично проучване има за цел оценка на денталното здраве на нашите деца. Тези възрасти са избрани не случайно.

На 6 години се появяват първите постоянни зъби, на 12 са пробили всичките зъби за цял живот, а 18-ата година е краят на детството.

Насочеността на детските зъболекари ще бъде върху дъвкателните зъби, т.е. кътниците, които първи пробиват. Анатомично тези  новопробили зъби имат много изразен релеф. В продължение на няколко години този релеф се запазва. Именно там се създават условия за задържане на храна и съответно развитие на зъбна плака.

Микрооганизмите в тази зъбна плака са най-сигурната причина за появата на кариес. Затова, за да се предотврати ранния кариес на зъбите, тези анатомични дефекти, които са характерни за зъбите, които пробиват първи, ще  се покриват или "запечатват” със специални материали наречени силанти. Така ще се премахнат условията за задържане на храна в дълбоките фисури (вдлъбнатините) на новите кътни зъби и ще се намалят шансовете за поява на кариеси.