Едва 15,3% от българите имат достатъчна информираност за състоянието на въздуха, като голямата част от анкетираните имат само най-обща информация, според резултатите от национално изследване на LG Electronics България.

Като основни замърсители на въздуха гражданите посочват автомобилите, битовото отопление и индустриалните предприятия, а прогнозите и очакванията на обществото са, че в следващите три години ситуацията ще продължи да се влошава. 

Цели 92% от анкетираните са убедени, че качеството на въздуха не се променя и проблемът се задълбочава. Делът на онези, които са на мнение, че градовете не взимат правилните мерки за справяне със ситуацията също е много висок – цели 80%. 

Снимка: iStock

Фактите сочат, че 62,5% от хората са силно притеснени за това какъв е въздухът, който дишат, а процентът на тези, които са силно негативно настроени е също толкова значителен – 16,3%. 

Ако съпоставим данните за чистотата на въздуха с тези, отразяващи дихателните и респираторни заболявания, ще установим, че 40,5% от населението страдат от проблеми на дихателните органи според данни на НСИ за 2018 г. Основното притеснение на хората е свързано с въздуха, който дишат навън. Според 90% от анкетираните, това е основен фактор, който се отразява върху качеството на въздуха в домовете им.

Снимка: iStock

И ако по-голямата част от запитаните участници в изследването казват, че имат най-обща информация за качеството на въздуха, оказва се, че тези, които са наясно как могат да се справят с проблема, имат също толкова генерална представа по отношение на мерките, които биха могли да предприемат - 61,8% от анкетираните посочват, че имат обща информация за употребата на пречистватели за въздух в дома. Като основни предимства на тези уреди българите посочват здравословната среда и премахването на фините прахови частици. Българите са убедени в предимствата на пречиствателите за въздух - 79,3% срещу едва 1,1% скептици. Цели 81,8% биха изпробвали подобен уред у дома без никакви притеснения.

Вижте повече от инфографиките в галерията по-горе.