hearteclipse
  • "Hearteclipse" - деветте живота на Мария Каракушева, или кардиограма в ноти
  • Мария Каракушева: Най-важното е да създаваме неща, които носят смисъл и издигат духовно хората