чувство за хумор
  • Мъжете са по-забавни от жените, установява проучване
  • Първите 7: Малинова Оля за шегобийците и Ета Джеймс, вместо "Зеленчуци,който не яде"
  • Добронамерен, чистосърдечен и очарователно наивен