фрг
  • 30 години от падането на Берлинската стена - филмова програма, изложба на плакати и среща с куратори на Документа 15