последната песен
  • Графа: "Последната песен" е метафора за последните мигове, в които един син е със своята майка