максими
  • Защо използваме грешно израза "За мъртвите или добро, или нищо"?