румяна пенева
  • Румяна Пенева, консултант по личен стил: Аксесоарите правят облеклото
  • „Личният стил“ – наръчникът за постигане на хармония между идентичността и стила