Ако ти е нужна ръка за помощ, знай, че ти я имаш - твоята собствена. Когато станеш по-зрял, ще проумееш, че имаш две ръце: едната, за да си помогнеш сам, а втората, за да помагаш на другите.