Това са думите, които най-често се грешат при изписване, в българския език. А, вие, можете ли да ги напишете правилно?

В писмената си комуникация, независимо дали тя е служебна, или лична, трябва да бъдем прецизни. Ако не знаем правописа на някои думи, това може да ни постави в неудобно положение, а в ежедневието – ще се чувстваме неловко, защото не знаем как се честити рожден ден например.

Проверете знаете ли как се пишат правилно. Това са десетте най-търсени думи от българите през изминалата 2023 година с цел проверка на правописа им.

1. Коя дума е написана правилно? 
а) немарлив
б) немърлив

2. Коя дума е написана правилно? 
а) оличавам
б) уличавам

3. Коя дума е написана правилно? 
а) куче-пазач
б) куче пазач

4. Коя дума е написана правилно? 
а) помощта
б) помоща

5. Коя дума е написана правилно? 
а) огаждам
б) угаждам

6. Коя дума е написана правилно? 
а) одобрявам
б) удобрявам

7. Коя дума е написана правилно? 
а) не случайно
б) неслучайно

8. Коя дума е написана правилно? 
а) абитуриентка
б) абитюрентка

9. Коя дума е написана правилно? 
а) безспокоя
б) безпокоя

10. Коя дума е написана правилно? 
а) честит рожден ден
б) Честит рожден ден

Верните отговори ще намерите на следващата страница. Опитайте се да решите теста сами, без да надничате>>>