"Ще научиш четейки, но ще разбереш обичайки..."

- Шамс Табризи (1185 - 1248), персийски поет и духовен учител