"Нашите мисли трябва да бъдат като диаманта - кристални, чисти и твърди."

- Петър Дънов (1864-1944), български философ, основател на религиозно-философско учение, наричано Всемирно бяло братство