"Почти всичките ни нещастия идват оттам, че непрекъснато се сравняваме с другите."

- Хорас Джаксън Браун (р. 1940), американски писател