Удоволствието си има предимство: за разлика от щастието то съществува.