"Не разваляй това, което имаш, мечтаейки за това, което нямаш; а си спомни, че това, което имаш днес е нещо, за което до вчера само си хранил надежди."

- Епикур (341 пр.н.е. - 270 пр.н.е.), древногръцки философ, основоположник на епикурейството