"Замърсяването на планетата е само външен израз на вътрешното психическо замърсяване - милиони несъзнателни хора, които не поемат отговорността за вътрешното си пространство."

- Екхарт Толе (р. 1948), германски духовен учител