Да се роди, да живее, да яде, да пие и накрая да умре може и насекомото. Човек трябва да живее живот, полезен на другите.