Днес е празникът на столицата на България. С решение на Общинския съвет църковният празник на Св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София е определен и за празник на град София. На този ден отдаваме почит на добродетелите, които ни крепят - вярата, надеждата, любовта.

Снимка: Евгений Милов

Разгледайте снимките в Галерията, за да видите колко красива е София.

Преданието разказва, че през втората половина на І и първите десетилетия на ІІ век в Рим живяла благочестива християнка на име София. Заради непреклонността си вярата след непоносими мъчения и трите й дъщери една по една били обезглавени.

София имала три дъщери, които нарекла с имената на трите най-големи християнски добродетели – Вяра, Надежда и Любов.

Съхранила в душите им чистота и непорочност, вяра и обич, възпитала ги такива, каквито самите им имена нашепвали, че трябва да бъдат. За тях научил и самият император Адриан. Момичетата пристъпили пред него, хванати за ръце. Били точно толкова прекрасни, както се говорело, а майка им - по-мъдра и от най-мъдрите жени, които императорът бил срещал. Адриан помислил, че да въведе в “правия път на езичеството” тези прекрасни съществатова не е толкова трудно. Но никоя от тях не се поддала нито на изкушенията, нито на изтезанията. Скоро дошла изпаоведта - "Смърт !"

Вяра, Надежда и Любов се приемат за покровителки на децата, защото те самите били още деца (на 12, 10 и 9 години). Майката оплакала децата си, а след три дни се преселила при тях. 

Празникът се почита най-тържествено от имениците - Вяра, Верка, Надежда, Надя, Любов, Люба, Любен, Любомир, Любомира, Любомил, София, Софка. Честит и благословен празник, и честито на именниците!

За добрината и хляба на една Надежда в днешни дни - вижте видеото.