Много неща могат да бъдат възстановени, поправени, ремонтирани, закърпени, заменени с нови, но с хората не е толкова просто. Известна поговорка гласи: "По-лесно е да превземеш укрепен град, отколкото да се сдобриш с обиден приятел.”  С мъдрост и бързина трябва да се направи мост над зейналата пропаст на пропуканото доверие. Затова много грижовно се отнасяйте към близките си хора. Изразявайте обичта си и отношението, което заслужават.

Приятелските взаимоотношения започват да се развалят. Обидните думи, подхвърлени в една-единствена минута на гняв, са развалили много приятелства. Прекрасен начин за самоконтрол е да преброите до 100, преди да отговорите на човек, който ви е ядосал. Не случайно имате две уши и една уста - да слушате два пъти повече, отколкото говорите.

Когато водите внимателно искрен диалог, ще се сближите много повече с хората, с които взаимодействате всеки ден от живота си, а най-хубавото е да станете приятели.

Колкото по-дълго е просъществувало едно приятелство, толкова става по-незаменимо. Отделете време и поздравете приятелите си!

Интересен разговор за силата и ценността на приятелството, и може ли да се опази в хода на годините, чуйте от аудиозаписа, публикуван в началото.