Изложба, посветена на движението “Спасете почвата”, бе открита в градина „Кристал“, в центъра на София.

Двуседмичната изложба на открито включва снимки от събитията и цитати от български експерти, посветени на повишаването на осведомеността за деградацията на почвите и решенията на проблема. 52% от земеделските почви в света са вече деградирали и, ако не се вземат мерки, скоро това ще доведе до продоволствена криза, безводие, загуба на биоразнообразие и климатични промени.

По данни на Министерството на околната среда и водите около 85% от почвите в България са подложени на ерозия, което води до деградация. България е и една от 6-те държави, засегнати от суша по време на горещата вълна през миналото лято.

Повече информация можете да откриете в сайта Savesoil.org