Проектът www.mamatatkoiaz.bg е информационен семеен портал, включващ изобилие от експертни материали за семейно здраве, отглеждането на децата, динамиката на семейните взаимоотношения и здравословният начин на живот.

Мисията му е да съдейства за информираността в семейството и да спомага за заздравяването му чрез образователни материали, консултации и информационни кампании.

Полезните материали, написани от специалисти, са предоставени специално за LadyZone.bg. Те обаче не заменят лечение или консултация с лекар.