Новите лица от Женския пазар създават колоритен образ на най-виталното място, запазило културата на Стара София. Освен със своите цветове, магазините и сергиите провокират симпатия с ярките емоции и изражения на хората, които работят зад тях. 

Младите автори от бакалавърска програма „Фотография“ на Нов Български Университет изучават търговците внимателно. Портретите ги улавят в сложна, богата на детайли среда, но съсредоточат вниманието върху техните лица. Понякога личността се разкрива в открита комуникация, видяна фронтално, а друг път е загатната с поглед отстрани.

В историята на фотографията търгуващият човек поражда една от първите и устойчиви форми на жанров синкретизъм. В края на XIX век Луи Верт, Пол Жено и Южен Атже снимат уличните професии и търговците в Париж.

В наши дни техните портрети в документалните поредици Les petits Metiers (Малки занаяти) отварят ветрило от вече несъществуващи професии. Това правят още десетки фотографи из Европа. Снимките от Женския пазар заснети в годините преди Втората световна война са безценни документи за културата в Стара София и някога наричания „Житен пазар“.

Изложбата „Новите лица от Женски пазар“ показа съвременни фотографски икони на търговията, а стоката и изделията се осмислят с любопитство към уменията на конкретната личност. Производителите продават храна отгледана от собствените им ръцете, търговците са събрали най-добрата реколта и инструменти с тънко познавачество, а занаятчиите предлагат артефакти, които са изработили с умение на потомствени майстори. 

"Новите лица от Женски пазар" е изложба на студенти от бакалавърска програма „Фотография” на Нов български университет: Александра Аргирова, Диляна Христова, Иван Александров, Кристиан Кънчев, Малина Панайотова, Михаел Младенов, Михаил Михайлов, Николай Иванов, Цветозар Цанев, Яна Тодорова. Куратори са проф. Людмил Христов и д-р Лиляна Караджова

Изложбата е част от Месец на фотографията 2019 и ще бъде открита на 6 юни (четвъртък) от 19 ч. в галерия “Сердика” в София, като ще продължи до 4 юли.