Пневмонията е възпаление на белия дроб, което се причинява най-често от бактерии. Не рядко лекарите диагностицират и атипична пневмония, чиито причинители са вируси. Човек се чувства много отпаднал, когато е развил пневмония, защото е затруднена една от основните жизнени функции - дишането. При преглед със слушалка вирусната пневмония може да не даде находка, но затова пък рентгенографската снимка улавя пораженията в белодробната тъкан и от вирусите и от бактериите. Тъй като съществуващите медикаменти са много, за правилно лечение, което да доведе до излекуване, е необходимо пневмонията да се лекува от специалист по белодробни болести.