Всяко дете е уникално и родителите не бива да се притесняват, ако дете изостава в една област или е по-напред в друга сравнено с връстниците си. Тревожно е, когато изоставането е забележимо във физическите умения или в говора, или в знанията.

Професионалистите разделят децата на:

  • Лесни деца - спокойни, мили, по-често усмихнати
  • Трудни деца - емоционални, навъсени, лесно се гневят и викат
  • "Бавно загряващи" деца - стеснителни, плашливи, неизразителни

Разбира се, че детето може да съчетава и трите личностови характеристики при различни състояния и условия на социалната среда.

Има родители, които безпомощно вдигат рамене пред своето дете като казват, че не могат да го разберат. Психотерапевтите определят тези деца като проблемни. В своята книга "Проблемни деца” проф. д-р Димитър Чавдаров пише, че

преди да потърсят проблема в детето, родителите е добре да потърсят и критично да анализират собственото си поведение

и семейната атмосфера, която му създават. Не бива да се хвалят чуждите деца, тъй като по този начин се депресира собственото. Думите, изречени макар и с любов, като "нашата откачалка” или "моето идиотче” потискат самочувствието им, защото децата ги приемат за истина. А определенията като "гениална” или "велик” се възприемат от детското съзнание като даденост или като цел, за която понякога не им стигат силите. Затова и хвалбите трябва да са строго претеглени.

Учителите и възпитанието трябва да се превърнат в идеал за детето. Обидните оценки за учителите демотивират децата.

Аргументите срещу боя на децата като възпитателно средство са, че води до унижение, страх

и усещането, че са нежелани и родителите им не ги обичат. Те се озлобяват и по-късно използват същия подход срещу по-слабите. Боят в семейството е забранен в много страни по света - Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Австрия, Германия, Италия, Канада.

Всичко може да се промени, стига човек да осъзнае своите грешки и да поиска тази промяна. Психотерапевтите могат да помогнат в разбирането на грешките, допускани в моделите на взаимоотношения родители - деца, и да съдействат за създаване на по-спокойна среда на общуване, взаимно зачитане и изразявяване както на родителската, така и на синовната любов.

Професионалното мнение на проф. д-р Димитър Чавдаров за работа с проблемните деца вижте във "Видео по темата".