Всяка майка има нужда от помощник в отглеждането на децата си и най-добрият в това е любящият и отзивчив баща. Съвременните бащи участват и в поддържане на хигиената, и в приготвяне на храната. Моделът на семейство, в което авторитетът на бащата присъства наравно с майчиния, е стабилно и хармонично. Доверието един в друг там е напълно естествено.

Мъжките умения на бащата развиват навици у децата, много по-различни от тези, които създава и най-старателната майка. Бащата може да инициира по-смели игри. Занимания, в които участват заедно, помагат децата да преодолеят много от детските си страхове.

Разбира се, наличието на стабилна майчина фигура е много важно, но липсата на авторитетен баща носи лоши емоционални и социални последици за децата. Висока цена се плаща, когато децата пораснат, ако бащиният авторитет е бил сринат поради егоистични и лични подбуди на майката.

Колкото и да се опитваме, водени от еманципантски настроения, да омаловажаваме ролята на бащата в семейството, неговото присъствие е незаменимо във възпитанието на децата и изграждането им като пълноценни личности. 

Бащата и майката са два взаимно незаменяеми фактора в семейната единица. Те трябва да са равностойни авторитети пред своите деца. Балансираното им допълване създава условия за израстване на здрави и спокойни деца.

Отговорността, постоянството и любовта към децата са качества, които се изискват както от майката, така и от бащата. Бащи, които не изразяват обич към семейството, дори напротив – имат враждебен стил, създават проблемни деца с ниско самочувствие, апатични, със затруднена обществена интеграция. 

Много важно е децата да усещат и да знаят, че имат родители, които мисли за тях с цялото си сърце. Тогава взаимоотношенията се превръщат в трайна и пълноценна връзка на любов и доверие, от която израства уверена и креативна личност.