Хартиената бележка за извиняване на отсъствията на учениците вече е в историята. От октомври тя е заменена от електронна. Важи за учениците от 1. до 12. клас. 

Според здравното министрество целта на нововъведението е да се избегнат злоупотребите. "Ще спрат злоупотребите с фалшиви бележки“, каза министърът на електронното управление Александър Йоловски в студиото на bTV.

Снимка: bTV

 

КАК СЕ ИЗДАВА ЕЛЕКТРОННА БЕЛЕЖКА ЗА ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ?

Електронната бележка не отменя прегледа на детето.

За да се издаде електронна бележка, ученикът трябва да отиде на преглед при лекаря си.

Информацията от прегледа се вписва в Националната здравно-информационна система чрез специализиран софтуер.

Така автоматизирано се създава електронен документ. Той достига до Националната единна информационна система за училищно и предучилищно образование; централизираната система на Министерството на образованието и науката.

След прегледа лекарят или медицинската сестра насочват данните от бележката към електроните дневници на училищата.

Не е нужно родителите да носят бележки в училището. Бележката пристига автоматизирано.

Подробна информация за това как се издава електронна бележка би трябвало да има качена във всеки електронен дневник на всяко училище. 

Класният ръководител има възможност да види периода, за който е отсъствал ученика. Той може да провери и  идентификационния номер на лекаря. 

Възможни да и някои проблеми при издаването на електронни извинителни бележки. 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАТ РОДИТЕЛИТЕ?

Снимка: Ладислав Цветков

Какъв е статутът на отсъствията - дали са извинени, или не, може да се види през електронни дневник. Класният ръководител вижда електронната медицинска бележка през таба за отъствията в системата.

Докато сте на прегледа, уверете се, че лекарят или медицинската сестра са въвели данните за медицинската бележка. Понякога, улисани в работа, е възможно да пропуснат и такава да не бъде издадена. Това би наложило повторно ходене при специалиста. 

На амбулаторния лист и бележката се поставя датата на прегледа. Отсъствията в бележката могат да бъдат извинени и с няколко дни назад.

Какво носи ученикът в чантата си, когато е здрав и ходи на училище - вижте във видеото.