Замисляли ли сте се колко назад в годините знаете за вашия произход. Припомнете си какъв род сте. Разпитайте най-възрастните си родственици за лицата, които вие може би не познавате. Това действително е приятно търсене и изживяване да опознаете корените си.

Колкото повече знаете, толкова по-красиво столетно или хилядолетно може да се окаже вашето генеологично дърво.

Разчертаването на родословно дърво на ръка е много забавна задача, защото наследниците на  тази богата история сте точно вие.

За да не се объркате при появата на  широки разклонения при някои лица и липсата на информация за други, започнете в следния ред. Напишете името си в средата и имената на вашите братя и сестри на един ред. Това е мястото, от където ще започнете. Разклоненията надолу от този ред са вашите родители. До тях на един ред от двете страни на дървото са братята и сестрите на вашите родители. Под тях добавете имената на вашите баби и дядовци, и така под тях  пък прадядовците и прабабите.

Най-добре напишете годината на раждане и на смъртта им, за които от тях знаете. Към имената приложете снимките, с които разполагате. Най-важно е да се знаят фамилните имена и по възможност къде са живели тези хора. От съхранени документи в общините на населените места може да съберете точни данни за тях или от записаните кръщелни свидетелства в църквата.

Това занимание допринася усещането за родственост. То ще задоволи любопитството ви колко назад може да се върнете, защото това е вашата дълга семейна история.