Продължава от Част 3

22 ЮНИ 2013 - детето, избрало си да се роди в този ден, отново е орисано на кармична разплата, която ще му помогне да чисти кармата си. Подвластно е на Рак и на Сатурн и често ще му е трудно да взeма бързи и правилни решения. Съдбовният му път изисква да гради професионална кариера. Денят не е подходящ като избор за раждане със секцио.

23 ЮНИ 2013 - детето, родено в този ден е носител на кармична отплата и ще се радва на закрилата на Съдбата, ако се научи да търси причината за неуспехите в себе си, а не в околните. Подвластно е на Рак и на Слънцето, ще закриля всички хора, които обича. Съдбовният му път изисква да печели парите си със своя труд.

24 ЮНИ 2013 - детето, родено в този ден е подвластно на кармична отплата, ще има закрилата на Съдбата, ако не поставя парите за своя първостепенна житейска цел. Подвластно е на Рак и на Луната, която е управител на знака, затова ще бъде меланхолично и обсебващо. Седмицата му задължително ще започва във вторник, но пък ще е активно в неделя. Съдбовният му път изисква да овладява емоциите си.

25 ЮНИ 2013 - детето, родено в този ден е подвластно на вибрация на кармична отплата, както и на Рак и Марс. Ще бъде обсебващо, устремено да гради кариера и в същото време - компромисно. Съдбовният му път изисква да не е прибързано.

26 ЮНИ 2013 - детето, избрало само да се роди в този ден е орисано на кармична разплата, която е неговата възможност да изчисти кармата си. Подвластно е на Рак и на Меркурий. Ще умее да говори и пише добре. Съдбовният му път изисква да не надскача възможностите си.

27 ЮНИ 2013 - детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на Юпитер. Отново неуправляема огнена същност, комбинирана с воден знак, който ще туши пламъците на прибързаността и ината. Съдбовният му път изисква да общува и често да сменя средата си.

28 ЮНИ 2013 - детето, родено в този ден, е подвластно на Рак и на Венера. Ще е обсебващо и в същото време обичливо. Съдбовният му път изисква да преодолява трудностите само, но това е добре, защото ще го спират в устрема му, за да осъзнава дали не бърка посоката.

29 ЮНИ 2013 - детето, родено в този ден, ако го е избрало само, е орисано на най-тежко кармично наказание, за да не бъде подвластно на влияние, да е ловец, а не жертва на нечии интереси и да изяви своите знания, натрупани в предишни прераждания. Подвластно е на Рак и на Сатурн, като планетата ще блокира бързата мисъл и трезвото взeмане на решения. Съдбовният му път изисква да живее извън България, където успехът ще е с него. Денят не е добър избор за раждане със секцио.

30 ЮНИ 2013 - детето, родено в този ден ще е общително, подвластно на Рак и на Слънцето, обичливо и щедро. Съдбовният му път изисква да се стреми през целия си живот към стабилност и хармония в отношенията.