Интересен феномент наблюдаваха учени от Казахския зооложки институт.

Те изследват района на планините около Алмати, за който е известно, че е обитаван от изключително редкия вид големи котки снежен барс, но той никога не се е появявал толкова близко до обитавана от хора територия.

"Веднага след него на видеото минава човек, разхождащ кучето си", казва организатора на изследването, Алексей Грачев.

Барсовете са застрашен от изчезване вид, включен в Червената книга. В света има около 10 000 екземпляра, като 150 от тях са в Казахстан.

Вижте повече във видеото по-горе.