усовлетворение
  • Пътуванията ни правят далеч по-щастливи от материалните придобивки