съпричастност
  • Емпатията е наследствена, а жените са по-съпричастни от мъжете
  • Как се запазва лоялност