стъклени чаши
  • Дневникът на една не/съвършена жена, която готви, пие и се забавлява