официално посещение
  • С ръка в джоба, по дънки и с раница – министрите определено трябва да изкарат курс по етикет