откровеност
  • Съвършенство - изкуството да се живее красиво