овце
  • Сърничка пасе заедно с домашни животни в Родопите (ВИДЕО)
  • Първата жена овчар в Полша може да стриже овце и да приготвя специално опушено овче сирене