лора каравелова
  • Яворов в една само/убийствена любов ~ “Моята мила Лора се застреля сама. Ида и аз подир нея"