криза
  • Важно е да не се обезводнявате
  • Предпазване от бременност
  • Кризата има лице на жена