икигай
  • Икигай - японската философия за щастлив живот
  • "Малка книга за икигай" прави достъпна за всеки японската философия за здрав, щастлив и дълголетен живот
  • "Животът в Япония", представен от Ютака Ядзава