графика
  • 30 от най-добрите 3D графични изображения (СНИМКИ)
  • Колко време от живота отнемат социалните мрежи (ИНФОГРАФИКА)
  • Пристрастени ли са българите към смартфоните? (инфографика)
  • 14 февруари - ден на любовта и виното (инфографика)
  • 20 илюстрации на света, ако беше от 100 души
  • Какъв тип човек си и каква е аурата ти?
  • Пътеводител за виното и храната в Италия