архаични думи
  • Проверете знаете ли значението на тези 15 остарели думи, които вече не се използват (ТЕСТ)